William Kentridge | Pillanatgépek

William Kentridge

1955-ben született, Johannesburgban él.

Irodalom: William Kentridge - What Will Come (Has Already Come). Kiállítás katalógus. Städel Museum, Frankfurt am Main, Kunsthalle Bremen, Frankfurt am Main, 2007.

kentridge
What Will Come (Has Already Come) / Az eljövendő (már eljött), 2007
35 mm-es film, DVD, 8 perc 40 másodperc, hang, loopolt, tükrös nemesacél-henger, magassága 26 cm, átmérő: 16,5 cm, asztal, magassága 78 cm, átmérő: 130 cm.
Rendező, rajzoló, operatőr: William Kentridge; Vágó, hang, design: Catherine Meyburgh; Zene: Dmitrij Sosztakovics, Nr. 2 e-moll zongoratrió, Op. 67; Giuseppe Micheli és Renato Ruccione, Faccetta Nera; Zene Etiópiából és Eritreából, zeneszerző és előadó ismeretlen: Mbila Solo / Love Song / Song to the Emperor.
A művész tulajdona

William Kentridge művének fontos részét képezik az animációs filmek, amelyek a megrajzolás különböző stádiumainak nyomait viselő, többszörösen átalakított szénrajzokon alapulnak. A What Will Come (Has Already Come)-ban Kentridge egy 16. század óta ismert képi technikához, az anamorfózishoz nyúlt vissza. Torzított képei csak meghatározott szögből vagy egy segédeszköz, ebben az esetben egy tükröző fémhenger segítségével fejthetők meg. Kentridge rajzainak egyes fázisait lefényképezte, belőlük filmet állított össze, amelyet egy kerek asztalra vetít. A What Will Come (Has Already Come) tárgya - Kentridge más filmjeihez hasonlóan - emlékezet és kulturális identitás összefonódása, az apartheid, a kolonializmus és az elnyomás, illetve e témák recepciójának összefüggése meghatározott látásmódokkal és látásmodellekkel. A film vezérmotívuma a fasiszta Olaszország és az akkoriban még Abesszíniának nevezett Etiópia háborús konfliktusa 1935/36-ban. Zeneileg mindez a Faccetta Nera című indulóban jut kifejezésre, egy dalban, amely Etiópia „fekete arcocskájáról” szól. Kentridge szédülésig fokozott képsorozata az abesszíniai háború leírásait és a képi metaforákat, például egy dongólégy szédítő röppályáját, a kolonializmus, a fasizmus és az erőszak összefüggéseinek parabolájává fűzi össze. Arra int minket, hogy aki nem emlékszik a történelemre, az annak megismétlésére van ítélve. A „gyászmunka” Sigmund Freud és Margarete Mitscherlich nevével összekapcsolódó fogalma Kentridge művének központi motívuma.

william-kentridge-stereosc

A mérés tankönyve, 2007
Melancholia, Memento Mori, Still Life, A Cat int he Meat Trade, Étant Donnés, Larder
6 sztereoszkopikus fotogravűr, képpáronként 23,4×51 cm, 3 sztereoszkopikus nézőszerkezet
A művész tulajdona

A sorozat mottója az anamorfikus filmhez hasonlóan: „What will come has already come!” - Ami jönni fog, már eljött (vagy már itt volt). Egy ghánai közmondásról van szó. Az azonosság örök visszatérésére lennénk kárhoztatva?

Kentridge képsorozatához kukucskálódobozokban berendezett színpadok modelljeihez különféle kellékeket rendelt, és sztereoszkopikusan lefényképezte, azaz ugyanarról a színpadképről mindig két-két fotót készített, s ezeket a két szemünk közti távolságra helyezte el. A kettős fotókból fotogravűröket készíttetett. A párosával rendezett gravűrök egy asztalra téve, sztereoszkóppal nézhetők meg. Binokuláris érzékelésünknek megfelelően az agyunkban elhelyezkedő látóközpont a két, egymástól kissé különböző képet egyetlen térbeli benyomássá illeszti össze. A szűkített színpadi terek teleírt lapokból és különböző papírmasé tárgyakból állnak. A felső kép-, egyben színpadszél mentén egy foltos összegyűrt papír húzódik végig, akár egy gyűrött színpadfüggöny. A függöny felmegy, a színpad kész a kamaradarab előadására. Intellektuális asszociációs játékról van szó: Kentridge Albrecht Dürer és Pablo Picasso grafikáiból, Marcel Duchamp installációiból vesz idézeteket, jegyzetei közül szövegtöredékeket húz elő, amelyek közmondásokra éppúgy utalnak, mint a művészetről és emlékezetről folytatott komplex diskurzusra. Filmjeiben azonban szereplőként feltűnnek egyszerű konyhai berendezések is, mint egy kávéskanna vagy egy régimódi habverő. Képrejtvények, amelyek csupán az egyes néző intim pillantása során válnak plasztikussá, és a különböző asszociációs láncok összekötése nyomán állnak össze egyetlen színdarabbá.


Warning: Unknown(google_verify.php): failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Warning: (null)(): Failed opening 'google_verify.php' for inclusion (include_path='.:') in Unknown on line 0