Finisszázs

PILLANATGÉPEK – ZÁRÓ ESEMÉNYEK
2009. augusztus 23., vasárnap

18.00–20.00 M?csarnok, el?adóterem
Werner Nekes: Uliisses
Budapesti bemutató, a szerz? jelenlétében

18.00–20.00 a M?csarnok épülete el?tt
Bölcskey Miklós: Camera Obscura performansz

20.00–22.00 M?csarnok, kiállítótér, Werner Nekes filmjének vetítését követ?en
A budapesti bauhaus lab bemutatja a polifilm modulátort


18.00–20.00 M?csarnok, el?adóterem

Werner Nekes: Uliisses
Francia, 1982, 35/16 mm, színes, 94 perc., angol/német nyelven

James Joyce Ulysses, Homérosz Odüsszeia és Neil Oram The Warp („A lánc”) cím? m?vei felhasz­nálásával készítette: Bernd Upnmoor, Birger Bustorff, Dore 0., Herbert Jeschke, Volker Bertzky, Gisela Schanzenbach. Astrid Nicklaus, Werner Nekes. Zene: Anthony Moore, Helge Schneider, a liverpooli Science Fiction Theatre zenészei. Szerepl?k: VA WölfI, Tabea Bloomenschein, Russel Denton.

„Nekes nyugtalanító, stimuláló játéklehet?ségeket felmutató filmjének forrása a nagybet?s M?vészet, a mesterséges világítás, a szín, ember és zene elidegenít? mozgása. Ezek azok a kísérletek, amelyek mindig is formálták a film nyelvét.”
(Brigitte Jeremias, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1982. okt. 14.)

„Nem könnyû dolog vizuálisan megjeleníteni a költészetet, mert a képzeletet túl könnyedén bénítják
meg a képek. Az Uliisses mindazonáltal remekm?.”
(Doris J. Heinze, 1982. okt.)

Díjak: „Az év filmje” (London Filmfesztivál 1982), „Arany Filmdukát” „Goldener Filmdukaten” (Inter­nationale Filmwoche Mannheim 1982), „Placa da Prata” (Festival Internacional de Cinema, Portugal 1983), A filmkritikusok díja e.V., 1983, Prädikat “Besonders wertvoll”.

„Werner Nekes, az egyik legismertebb német kísérleti/avantgárd filmes, Uliisses cím? filmjével
– amely nemcsak James Joyce-ból és Homéroszból, de Neil Oram The Wrap cím? színdarabjából is
merít – valódi stilisztikai bravúrt kísérelt meg. Az eredmény mindenki számára, akit vonz a kísérletezés,
az eredeti m?vek vizuális és verbális motívumainak izgalmas átültetése ebbe a „Homéroszi uta­
zásba, a fény képeinek – azaz a fotográfiának és a kinematográfiának – a történetén keresztül”,
ahogy Nekes fogalmaz. A fény alkotójának szerepét az agynak (esetünkben Ulysses agyának) osztja,
majd bolyongásait kortársi díszletek közé helyezi: Nyugat-Németország, 1980. szeptember.
Ulysses/Bloomból egy Uli nev? fotós lesz, Penelopé/Molly-ból Uli modellje, Télemakhosz/Stephenb?l
pedig Phil. A film ‘cselekményét’ homéroszi epizódok - Kalipszó, Nesztor, a lótuszev?k, Próteusz,
a küklopszok, stb. – analógiái alkotják. A filmet Nekes egyfajta vizuális viharba futtatja ki, amely
egyben tet?pontja az általa ‘Lichteratur’-nak vagy fény-irodalomnak nevezett alkotói módszernek.
K.W. canyon cinema, film/video katalógus 2000

„Nekes legfrissebb filmje a maga egyéni módján képes az enyémhez hasonló dicséretek kicsi­karására. Véleményem szerint az Uliisses a m?vész mesterm?ve. Mint kiváló kinematográfus, Nekes mindig gondot fordít rá, hogy a saját találmányai kapcsolódjanak a történelemhez mint olyanhoz. Ebben a narratívában a filmtörténet eszközei egyfel?l úgy mutatkoznak meg, ahogyan a világlátá­sunkat formálják, másfel?l pedig metaforikus megvalósulásukban. Az Uliisses a fény-metaforák olyan tárházát nyújtja, amilyet eddig nem kaptunk más filmrendez?t?l.”
(Bazon Brock, 1982. augusztus)

Forrás: http://wernernekes.de

————————————————————————————————————

18.00–20.00 a M?csarnok épülete el?tt

Bölcskey Miklós: Camera Obscura performansz

Bölcskey Miklós performanszában a közönséggel közösen alakítja ki a sötét, képalkotó teret: egy nagy­méret? fekete leplet, melyet a résztvev?k tartanak. Ebben a térben válnak láthatóvá a külvilág illané­kony képei, melyek füstre, áttetsz? anyagra vagy éppen egy palackra vetít?dnek ki. A valóságnak ezen érdekes, anamorfikus képeit digitális fényképez?géppel rögzíteni is lehet. Különös kapcsolatba kerül ezáltal a sötétség, a fény és a látás, a fizikai törvényszer?ség a digitális technikával, mely immár nél­külözi a sötétségbe csomagolt kép évszázados el?hívási procedúráját.

————————————————————————————————————

20.00–22.00 M?csarnok, kiállítótér,
Werner Nekes filmjének vetítését követ?en

A budapesti bauhaus lab bemutatja a polifilm modulátort

Kilencven évvel ezel?tt jött létre a Bauhaus, a 20. század talán legnagyobb hatású m?vészeti iskolája. Az évforduló alkalmából Weimar város kulturális igazgatósága kezdeményezésére és az EU Kultúra program támogatásával öt európai intézmény kooperációjaként valósult meg a bauhaus lab hálózat, kapcsolódva a 2009-es bauhaus év programjaihoz . A nem-lokalizált bauhaus lab network célja új m?vészeti projektek létrehozása, kutatások, rendez­vények kezdeményezése és koordinálása – a jelen m?vészetét mint lehetséges interdiszciplináris együttm?ködési gyakorlatok bázisát, módszerét, technikáját gondolva el, ily módon kapcsolódva a történeti Bauhaus eszméihez.
A különböz?, egymástól független de egymással kapcsolatot tartó projektek sorában a C3 által koordinált budapesti m?vészeti kutatás kiindulópontjaként Moholy-Nagy László és a film kapcso­latát választottuk, s a program kezdetén a Magyar Képz?m?vészeti Egyetem Intermédia tanszékével közösen workshopokat szerveztünk, Ivan Ladislav Galeta, Maurer Dóra, Hans D. Christ, Tanja Siems & Theo Lorenz: (AA London – bauhaus lab) és Jan Brüggemeier (Crash!Boom!Bau! Festival) rész­vételével és vezetésével.
A budapesti bauhaus lab keretében meghívott, a workshopokon részt vev? m?vészek közötti dialó­gus során merült fel egy olyan eszköz megépítésének ötlete, mely nem csupán vetíti a mozgóké­peket, de szimultán mozgatni is képes ezeket a vetítéseket. Mivel Moholy-Nagy László ismert, a Festészet, fényképészet, film cím? könyvében bemutatott szimultán vagy polifilm elképzelése három film együttes vetítését ábrázolja, így a három vetít?s változat mellett döntöttük, a névadáskor gondolva Moholy-Nagy klasszikus Fény-tér modulátorára (Lichtrequisit, Light Prop). Az így létrejött polifilm modulátor valódi interdiszciplináris munka eredménye, mutatja, hogy a m?­vészek, mérnökök, programozók, teoretikusok között ma is létezhet valódi kooperáció, pedig az egyes szakterületek közti megosztottság, specializáció talán még szigorúbbnak t?nik, mint Moholy­-Nagy korában.
A m?csarnoki premier alkalmából láthatók lesznek az els? elkészült filmek is. Három mozgó projektor párhuzamos vetítését láthatjuk, melyek tetsz?leges pályát írhatnak le horizontális irányban 180 fokos, vertikálisan 45 fokos határok között. A polifilm modulátor nem csupán eszköz, inkább olyan „nyitott m?”, melynek segítségével – egyszer? program révén – bárki elkészítheti és bemutathatja saját szimultán(poli)filmjét.

Résztvev?k: Áfrány Gábor*, Bölcskey Miklós, Horváth Edina Cecília*, k27 (Mózes Réka, Gurszky Péter, Radics Márk), Katarina Ševi?, Lendvai Ádám*, Szörényi Beatrix, Tóth-Zs. Szabolcs*
Koncepció és koordináció: Peternák Miklós, Kozma Éva, Páll Evelin, Maurer Dóra
Géptervezés: Meszes Tibor, célgéptervez? mérnök
Motor vezérl? (CNC): PLEXIPI Prototyping GmbH
Videostream szinkron: Maurer Tamás, programozó
*a vetítésre kerül? filmek szerz?i

További információ:
http://www.c3.hu/c3/eu_projects/bauhauslab/index-hu.html
http://www.bauhauslab.org/

A bauhaus lab projekt partnerei:
Weimar város Kulturális Igazgatósága, Weimar (DE)
Architectural Association, London (GB)
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány, Budapest (HU)
E-Werk, Weimar (DE)
Émaho, Marseille (FR)
Theaterhaus Jena, Jena (DE)


Támogatók:

Az Európai Közösség Kultúra program (2007-2013)
Nemzeti Kulturális Alap
PLEXIPI Prototyping GmbH