Tim Noble és Sue Webster

1966-ban, illetve 1967-ben születtek, Londonban élnek.

Irodalom: Tim Noble & Sue Webster - Wasted Youth, New York, 2006

noble_webster
Spinning Heads (Pörg? fejek)
, 2005
Festett bronz, Tim (fekete), 34×34x38 cm, Sue (fehér) 35×35x15 cm, posztamens 30,5×30,5×101,6 cm. Ed. 6, A.P. 2.
A m?vészek és a Gagosian Gallery (London) tulajdona

A brit m?vészpár, Tim Noble és Sue Webster bronz büsztjei körkörös profilképként készültek el. Mintha félúton állnának a kétarcú Janus-fejek és az önmagukban tükröztetett anamorfikus portrék között. Noble arcmása fehérre lakkozott, Websteré feketére. A szobrok hagyományos f?nézete itt elt?nik, a büsztök minden oldalról egyforma nézetet nyújtanak, bármely perspektívából profilként felismerhet?k, bár közben a körkörös profil különleges formája mintha kizökkentené hétköznapi észlelésünket: úgy hisszük, deformált és forgó szobrokkal állunk szemben. A vélt torzítás a vetett árnyékban oldódik fel. A két fej elektromos fényforrás segítségével a falra vetített árnyportréja, a projekció nyomán természetes arányaiban jelenik meg. A 2005-ös m? el?futárai között találjuk egyrészt az úgynevezett Jouts séditieux-ket, azokat a mozgalmas játékszereket, amelyek 1900 körül Franciaországban társasjáték formájában váltak közkedveltté. A kis fafigurák csak az árnyképük révén - amelyet akkoriban az elevenség látszatát kelt? lobogó fényforrásokkal állítottak el? - leplezték le rejtett identitásukat vagy beállítottságukat: a falakon ismert személyiségek profiljai t?ntek fel. Híressé váltak egy 1810 körül keletkezett francia sakkjáték figurái, ahol úgy a gyalogok, mint a futók árnyképei Napóleon portréját mutatják, vagy az ugyanekkor fából és fémb?l készült játékfigura, George Washington árny-profiljával. Mindkét játék megtalálható Werner Nekes gy?jteményében is. A képz?m?vészetbe az olasz futurista, Reanto Bertelli (1900-1974) vezette be a körkörös profilképet. A haladás dics?ítése adta m?vészi vezérfonalát, a hódolat a technika, a dinamika és a sebesség el?tt - ennek szellemében használta fel ezt a portréformát 1933-ban az olasz diktátor, Mussolini mellszobrának elkészítésekor. Noble és Webster Spinning Heads cím?, bronzban megörökített m?ve e hagyomány ironikus kommentárjaként értelmezhet?.