Sebastián Díaz Morales

1975-ben született, Argentínában és Amszterdamban él.

www.sebastiandiazmorales.com

morales2
Simulacrum 2, 2007
Vegyes technika, videó, 10 perc, színes, néma, loopolt, 124×9x20 cm. Ed. 3+1 A.P., itt 2/3.
A m?vész és a Galerie carlier | gebauer (Berlin) tulajdona

morales
Simulacrum kép 4
, 2007
Digitális nyomat, lightbox, 105×140x15 cm. Ed. 3+1 A.P., itt 1/2.
A Galerie carlier | gebauer (Berlin) tulajdona

Sebastián Díaz Morales m?vészeti tanulmányait megel?z?en filmes végzettséget szerzett Buenos Airesben. M?vészi munkáiban els?sorban filmes m?veket helyez installációs szituációkba; néha kisebb mellékösvényeken próbálja kikerülni a film technikai feltételeit és domináns narratív struktúráit. A technikailag egyszer?, kaleidoszkopikus Simulacrum-sorozata az egyes befogadók intim pillantása számára egy töredékes „?skép” végtelen tükröz?dését nyújtja. Az eredeti, 19. századi kaleidoszkópban a színes üvegszilánkok képeztek újabb és újabb konstellációkat. Most változó videofelvételek révén aktualizálódnak, amelyek szintén hasonló színes csillogásukkal ejtenek rabul. Három keskeny, hosszúkás tükör egyenl? oldalú háromszöget alkot, amelynek végén a videó-képkivágás látható, miközben tükörképeivel összeolvadva pulzáló mintává alakul. A színjátékot egy hosszúkás cs? foglalja és rejti magába, amely átveszi a tekintet vezetését; Díaz Moralesnél egy fegyverhez hasonlóan, egy ekvivalens tükörháromszög segítségével lefelé megkett?zve, amely ugyan futólag és kevéssé látványosan, de befogja a környez? teret. A kaleidoszkopikus kép csak els? pillantásra t?nik ornamentálisnak, közelebbr?l szemlélve - a jelentést keresve - a kép alkotórészeiként felismerhet?ek a világ töredékei. A valóság - és szimulakruma - nem ellentétként tételez?dnek, hanem éppúgy a jelentés létrehozását szolgálják: „Sohasem a szimulákrum rejti el az igazságit - az igazság rejti el, hogy nem létezik. A szimulákrum igaz.” A m?vész fenti kijelentése olvasható a szerkezet mellett a falon.[1] A kísér? lightbox a videoképet mutatja a kikapcsolás pillanatában. Ahogy ezt már feltalálója, David Brewster is megállapította, a kaleidoszkóp filozófiai eszköz, és még ma is az.


[1] A kijelentés valójában idézet Jean Baudrillard A szimulákrum els?bbsége cím? tanulmányából (In: Testes könyv. 1. köt. Szerk. Kiss Attila Atilla et al. Szeged, 1996, 161.), amelyet a francia filozófus mottóként szerepeltet, és - hamisan, egy borges-i szellem? játék jegyében - a Prédikátor könyvének tulajdonít, azaz a Sebastián Díaz Morales-nél szerepl? kijelentés „eredetije” egy (szándékos) idézet-hamisítás - A szerk.