Pipilotti Rist

1962-ben született, Zürichben és Neuenburgban él.

www.pipilottirist.net

rist
A Te ?rkabinod, 2006
Audio-videoinstalláció, fadoboz, 110×80x120 cm, viedo, 10 perc, hang, loopolt.
Ed.: 3+1 A.P., itt E.P.
A m?vész és a Gallery Hauser & Wirth (Zürich) tulajdona

A múzeumi és kiállítási üzem mikrokozmoszában Pipilotti Rist Térkapszulád cím? m?ve nyersen ácsolt, derékmagasságig ér? szállítódobozával önmaga hordozza stabil, óvó burkolatát. A fából készült tároló, amely egyszer?en egy vasúti palettán áll, oldalról zárt. Csupán fentr?l nyílik lehet?ség a bepillantásra, mivel a doboztet?t kicsavarozták, és lebeg? mennyboltként a kiállítótér mennyezetére er?sítették. A voyeur pozíciójába kényszerítve, a m?höz lép? kiállításlátogató bekukucskál a dobozba. Egy lakószoba miniat?r világát fedezi fel: ágy, fotel, állólámpa, tükör és személyes tárgyak, könyvek, poszter, táska, kabát és egy letámasztott gitár látható. A padló deszkáin felnyitott pizzásdoboz olyan benyomást kelt, mintha a lakó épp most hagyta volna el rövid id?re a teret. Ellebegett az ?rbe? Az egyik sarokban ugyanis egy óriási bolygógömb hever. A lakótér csaknem fele felnyílik, és az éjszakai csillagos égboltra nyit kilátást. Az atmoszférikus benyomást a szoba méreteinek megfelel?en kicsinyített színes vetítés, egy házimozi er?síti. A loopolt videó torzított lyukkamera-perspektívából váltakozó képsorozatokat mutat, meditatív hangok és természeti zörejek kíséretében. Emlék- vagy álomképekhez hasonlóan, látszólag dramaturgiai összefüggés nélkül követik egymást a poétikus videoképek: egy csodálkozó gyerek, virágok közelr?l, egy elugráló bárány, egy copfos, Superman-pólós fiatalasszony. A Térkapszuláddal Pipilotti Rist összekapcsolja a kukucskálódoboz és a mozi mint médium apparátusainak sajátságait. Mindkét pillanatgép a tudatalatti kép- és szimbólumvilágát aktiválja; mindkett? összekapcsolja és összes?ríti a m?vészi elbeszélést a néz? individuális tapasztalatainak világával, saját mikrokozmoszával vagy individuális térkapszulájával.