Miguel Rothschild

1963-ban született, Berlinben él.

www.miguelrotschild.de

rothschild
A Minta-család - az egyedülálló m?vész traumája, 2001/03
Film mint kiindulóanyag, installáció, 8 rész, furnér és multiplex, 67 pörget?s kézimozi, 1 fotó, házrészek: 1:10-es lépték / makett 1:20; változtatható összméret.

Különböz? faelemek népesítik be a kiállítóteret: egy tipikus középosztálybeli német lakóház makettje; egy mintalakás alaprajza, asztalhoz hasonló posztamensként; egy paraván, amely egy építési tábla formáját használja fel, és mint egy filmf?címben a projekt résztvev?it sorolja fel; ezen kívül homlokzati, házszerkezeti és térelemek, amelyek a kiállítótér falaira kerültek. Az építészeti elemeket a Gorenflos építésziroda dolgozta ki színpadképeként a film számára, amely a pörget?s kézimozi alapanyagát adja. A makettszer? elrendezést egy társasház minta-cseng?berendezésénének dokumentációs fotója teszi teljessé. A 67 pörget?s kézimozin, amelyek részben az alaprajzba illesztve, részben a falra szerelve jelennek meg, egy fekete-fehér film lapozható végig. Jellegében egy koraesti tévésorozathoz hasonlóan egy család és egy betolakodó tragikomédiáját meséli el: maga Rothschild, a m?vész akarja visszanyerni elveszett szerelmét, Erikát. Erika azonban már mintaszer? életet él Egonnal, álmai férfijával, két gyereket szült, berendezkedett. Magától értet?d?en mindehhez hozzátartozik a Mr. Properrel folytatott viszony is. A nincstelen m?vész le akarja kapcsolni a tisztaságfelel?st, régi szeret?jét pedig ki akarja szabadítani polgári paradicsomából. Viszályok, felszabadító rúgások, helyreigazítások jönnek sorban. A végén a f?h?sn? kiesik a balkonról, és vele együtt az utolsó kézimozi végigpörgetésével mi is elhagyjuk a történetet. Az installáció valamennyi eleme belefér egy dobozba. A kiállítás minden újabb állomásán a történet ismét kikerül a csomagolásból, és újra meg újra szomorú irányt vesz.