Katharina Meldner

1943-ban született, Berlinben él.

Irodalom: Katharina Meldner - SPIRITS, Zeichnungen und Videos. Kiállítás katalógus. Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen, Berlin, Bremen, 2008.

meldner
Látómez?k (Szellemek), 1997
Nyolcrészes sorozat, tinta, ceruza, fénymásolat, pauszpapír, fekete karton, valamennyi tábla 21,5×42 cm
A m?vész tulajdona

A Látómez?k egy m?csoport része, amelyben Katharina Meldner azért helyezi egymásra a kép- és érzékszinteket, hogy hangulatkoncentrátumokat állítson el?. A jelenetek álomszekvenciákként jelennek meg, ködösen, távolba veszve. A rajzokat és fotókat fénymásolással manipulálta, emellett a képek fölé helyezett pauszpapír letompítja a kontrasztokat. Az alapot a legkülönböz?bb nagyságrend? tájak képezik, erd?részletek vagy csillagkonstellációk, különböz? kivágású térnézetek, kopár szobabels?k vagy a vakolat közelnézetb?l, az organikus és anorganikus mikrokozmosz struktúrái. Mindezek el?terében egy férfi és egy n? töredékes alakja lebeg, mintha a ködfoltok egyike fölött t?nnének fel, mint ahogy egyszer egy pár sziluettje is. Spirituális jelenségekként kísértik végig a képrétegeket. A pár és az egymáshoz rendelt képek dualitása azt sugallja, hogy ebben az esetben egy kapcsolati mez?vel állunk szemben, amely binokuláris látásmódunknak felel meg. A két társított kép nem sztereoszkopikusan m?ködik, amennyiben közös térbenyomást hoznak létre. A tekintet sokkal inkább ide-oda ugrál közöttük, megsejtve a körforgásban, hogy valójában nem bukkanhatunk a szellemek nyomára. A fekete maszkok egy filmszekvenciát, egy folyamatszer? fejl?dést juttatnak eszünkbe; mindez azonban nem torkollik lineáris filmes elbeszélésbe. A perspektíva szétforgácsolódik, és a különböz? térelrendezések között ingadozik. Meldner a képpárok kapcsán „képreflektorról” beszél, amelyben az imaginárius energiák cserél?dnek.