Haus-Rucker-Co

(Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp, Klaus Pinter)

A csoport megalapítása: 1967, Bécs. A bécsi Kunsthalléban rendezett retrospektív kiállítás alkalmából 1992-ben a csoportot feloszlottnak nyilvánították. Laurids Ortner (1941) testvérével, Manfred Ortnerrel közös építészirodát vezet Berlinben és Bécsben; Günter Zamp Kelp (1941) Berlinben él; Klaus Pinter (1949) Bécsben és Párizsban él.

www.ortner.at; www.zamp-kelp.com; www.klauspinter.net

Irodalom: Haus-Rucker-Co - Live Again. Szerk.: Andrea Bina. Kiállítás katalógus. Lentos Kunstmuseum, Linz, 2007.

Environment-Transformer
Environment-Transformer (Környezetátalakító), 1968
4 fotó és egy prizma
1. Légyfej, 42×42 cm, 2. Drizzler, 42×42 cm, 3. Pillantásporlasztó 58×39 cm, 4. Légyfej, Pillantásporlasztó, Drizzler, 43×52 cm.

Zamp Kelp Archívum (Berlin)

„A látás és a hallás mint passzív tevékenységek folyamatai, amelyek révén az ember reagálni kezd, automatikusan és maguktól értet?d?en funkcionálnak. Annyira magától értet?d?en, hogy a dolgokat és a folyamatokat regisztráljuk ugyan, de valójában már nem fogjuk fel. A világ egyszer?vé válik, egyszer?bbé, mint amilyen valójában. Elveszítjük az igazi kapcsolatot a környezettel. Az élet tartalmatlanná válik. / A környezetváltoztató Légyfej, Drizzler és Pillantásporlasztó jóvoltából másként fogja látni a dolgokat. Az Ön el?tt meghasadó látómez? látványától megfájdul a szeme. Barátn?je különösnek t?nik majd, így, a másodperc törtrészeire bontva vagy lágyan elmosódva egy pulzáló m?anyaglencse irányzékában. Rövid id?re megváltozik a környezete. Tapasztalatai alapján Ön mégis megpróbálja mindezt megérteni. Pontosan tudni akarja, mi folyik. Szemei és fülei figyelmesen dolgoznak.” Haus-Rucker-Co

Légyfej: Sziluettszer? PVC-sisak, kett?s látássz?r?vel (küls? és bels? légyfej) és sztereofejhallgató. Az elzártság érzése lehet?séget ad arra, hogy az optikai és akusztikus ingerekre koncentráljunk.

Drizzler: Világító fóliákkal leragasztott, átlátszó PVC-sisak. Beépített elektromotor, forgótárcsával (egy ponton transzparens). A másodperc törtrészeire bontott látómez? révén létrejöv? elidegenít? effektus.

Pillantásporlasztó: Átlátszó PVC-sisak, beépített pulzáló m?anyaglencsével. Az elidegenít? effektus a környezet lágy és elmosódó benyomása révén jön létre.