Csörg? Attila

1965-ben született, Budapesten él.
www.c3.hu/~acsorgo

Irodalom: Attila Csörg?. Wurfbahnen und Raumkurven. Museum Folkwang, Essen, 2008.

csorgo

Eseménygörbék 1.-2.-3., 1998/2002
Kinetikus fali objektek, mindegyikben lámpa, plexitárcsa, film, elektromotor, forgó alkatrészek, 35×67x23 cm
1. Csörg? Attila. 2. Kortárs M?vészeti Intézet, Dunaújváros. 3. Paksi Képtár.

Az Eseménygörbék sorozat egymással kooperáló görbék interferenciáján alapul.
Adva van két fekete tárcsa s rajtuk transzparens görbék.Atárcsák részben fedik egymást, így egy közös, szilvamag alakú terület jön létre, amelyen a tárcsák mögé helyezett lámpa fénye csak akkor jut keresztül, ha két görbe metszi egymást. Egy elektromotor bekapcsolásával mozgásba hozhatjuk a szerkezetet. Ekkor derül ki, hogy a kikapcsolt állapotban megfigyelhet?, látszólag rendezetlen, vagy legalábbis semmilyen szabályos formára nem emlékeztet? görbék metszéspontjai szabályos geometriai alakzatot írnak le (pl. háromszög, kör, végtelen jel). A jelenség tehát kett?s, pontosabban kétszer kett?s természet?. Egy görbe csupán egy másik görbével (a szomszéd tárcsán található párjával) együtt kap szerepet.Az, hogymi ez a szerep, csak akkor mutatkozik meg, mikor a görbék a forgómozgás által együttm?ködnek. Ez viszont egy alapvet?en más állapotot eredményez. Így lesz a kikapcsolt állapot stabil, látszólag rendezetlen képéb?l bekapcsolva virtuálisan stabil és explicite rendezett kép. Forrás: http://www.c3.hu/~acsorgo/projektek/esemeny_leiras.html

csorgo1

Fotótorony, 2008
3 részb?l áll: 1. Fotótorony (alumíniumkonstukció, üveglap, hat fényképez?gép) 400×400x400 cm, 2. Fotókocka (fakocka, lambda-print) 20×20x20 cm, 3. Pályarekonstrukció (3D print, állványon) 50×15x50 cm

A Fotótorony kockadobások vizsgálatára készített fényképez? szerkezet, mely egyidej?leg hat különböz? irányból rögzíti egy dobókocka pályáját. Ahhoz, hogy a kocka útja a leveg?ben fotográfiai módszerrel feltérképezhet?vé váljon, szükség volt bizonyos el?munkálatokra mind a kockát, mind pedig a dobás körülményeit illet?en. A dobókockában egy apró fényforrás található (az egyes pont egy fénypont), mely - elsötétített térben vagy éjszakai helyszínen nyitott zárszerkezettel fényképezve kirajzolja a röppályát. Ez a pálya azonban egyetlen néz?pontból teljesen nem rögzíthet?, mivel a kocka egyik lapján elhelyezked? fénypont a parabolíveken mozgó tömegközépponthoz képest is forog, az eldobáskor kapott perdület nagyságától függ?en gyorsabban vagy lassabban. Így egy néz?pontból szaggatott vonalú, hiányos pálya képét kapjuk. Ha azonban több néz?pontból rögzítjük az eseményt, akkor a fragmentumok összessége kiadja a pálya egészét. AFotótorony hat fényképez?gépe azt a - maga is kocka alakú - térrészt figyeli, ahol a dobás zajlik. Az így kapott hat felvétel megfeleltethet? egy kocka hat lapjának. Ezt neveztem el fotókockának. A fényképek segítségével elvégezhet? a dobás pályarekonstrukciója is. Ha az ellentétes néz?pontú felvételek mozgásrészleteinek rendezése után az eredeti esemény- néz?pont vonatkozásokat megtartva - immár a virtuális térben - egymásra vetítjük a diagrammokat, akkor a vetít?palástok megfelel? metsz?dései kiadják azt az eredeti térbeli görbét, amelyet az egyes pont röptében leírt. Így lesz a mozgás képéb?l a mozgás szobra.