Ulrike Grossarth

1952-ben született, Berlinben és Drezdában él.

www.ulrikegrossarth.de

Irodalom: Ulrike Grossarth. 1, 2, 3, 4, 5 - környezet. 1986 és 2005 között készült m?vek. A kiállításhoz készült könyv, Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin, Köln, 2006.

grossarth

Prepared Table (Preparált asztal), 2008
színpadi díszlet, falrajz, keretezett festmény, asztal, papír, neoncsövek, szövet, projektor, változtatható méretek.

Ulrike Grossarth a múzeumban berendezett teret egy camera obscura jegyeivel ruházza fel, benne különböz? történeti objektumokra vonatkozó utalások. A Prepared Table kiindulópontja a sötétkamra mint a napfogyatkozás megfigyelését szolgáló camera obscura els? publikált ábrázolása, Petrus Apianus és Gemma Frisius 1584-es Cosmographiájából. Felt?n?, hogy az elsötétül? napkorong ábrázolása a küls? térben er?sebb perspektivikus torzulást mutat, mint a vetítés a bels? tér perspektívadobozában. Grossarth további történeti ábrázolások más érdekességeit is feleleveníti, így többek között teátrális drapériákat, amelyek egy racionális technikai eszközt vesznek körül - napmikroszkóp és camera obscura egyfajta kombinációját, Martin Frobenius Ledermüller 1763-as értekezéséb?l. Színpadot készít a feljegyzések technikai fejl?dése számára. Grossarth színpadképében emellett a kisördög is kilép a lidércnyomásos áttetsz? képb?l (1830 k.), Johann Heinrich Füssli Lidércnyomás cím? képeinek (1781 és 1802 között) profanizált variációjaként. A Grossarth-m?höz tartozó festmény hat ég? gyertyát ábrázoló motívuma a theresienstadti zsinagógából származik, és a fény metafizikájára utal, amely azt összeköti az intelligíbilissel, a reménnyel, az univerzális szépséggel. A kiállítótérben a fény- és árnyképek projekciós vonalak mentén feszülnek ki; mindezek az utalások töltik be az asszociációs teret.