Sergio Belinchón

1971-ben született, Berlinben él.
www.sergiobelinchon.com

belinchon
Shadows (Árnyékok), 2004
Videofilm DVD-n, 2 perc 8 másodperc, loopolt, hang
A m?vész és az Invaliden I Galerie (Berlin) tulajdona

Hektikus esti hangulat - rush hour: egy nagyvárosi téren árnyak futnak ide-oda. Egy zúgó sound hajtja ?ket. El?ször arra gondolunk, a lemen? nap ferdén bees? ellenfényében emberi sziluetteket látunk, amelyek maguk vezetik árnyékaikat. Az árnyakat az árnyékot vet? háromdimenziós testekr?l emlékezetünkben elraktározott tapasztalatok nyomán értelmezzük. Ez a besorolás azonban nem tartható, hiszen úgy t?nik, az árnyékok viszik magukkal a töredékes embereket, némelyik pedig mintha teljesen önállósulna. Ez kifordítja Chamisso Peter Schlemihljét, aki, miután árnyékát eladta az ördögnek, gazdag lesz ugyan, de menekülnie kell a nappali világosság el?l, nehogy felkeltse az emberek gyanakvását. Belinchón videójában a leválasztott árnyékok folyton-folyvást különböz? céljaik felé törnek. Eközben az ezüstösen csillámló aszfalt vetít?síkja a magasra helyezett kamera révén mintha felborulni látszana. A vetett árnyékok valóban úgy jelennek meg, mint „lyukak a fényben” (Claude-Nicolas Lecat). Futásuk közben eltorzulnak, átmetsz?dnek, a tér ezáltal hol el?re, hol hátra billen. Efemer megjelenésük ellenére, zárt feketeségük miatt az árnyékok tömbszer?nek t?nnek. A zártság és az emberi árnyékra emlékeztet? jelleg a festészet ?sképeivé teszi ?ket. Plinius beszámolt egy ifjú n?r?l, aki távollév? kedvesét a falon körülrajzolt árnykép segítségével tartott jelszer? közelségben, s ezzel a festészet antik eredetmítoszát alapozta meg.