Mischa Kuball

Született 1959-ben, Düsseldorfban él.

www.mischakuball.com

Irodalom: Mischa Kuball … in progress. Projekte 1980-2007. Kiállítás katalógus. ZKM/Museum für Neue Kunst Karlsruhe, több helyszín, köztük Ostfildern, 2007.

kuball
Keresztül a Nagy Üvegen, 1999
Tükrös szekrény, 200×100x60 cm, videó, 25 perc, színes, néma, loopolt, monitor.
A m?vész tulajdona

Installáció a Galerie Konrad Fischerben. Fotó: Daniela Steinfeld

A Keresztül a Nagy Üvegen cím? munka arra csábít, hogy a szekrényajtóba vágott két lyukon keresztül benézzünk a szekrény belsejébe. Belül egy videofilm fut, egy nagyváros hétköznapi képeit látjuk. A film, amely a néz? számára, látható apparátus híján puszta vetítésnek t?nik, szokatlan képi szekvenciákat mutat, amelyek egy egyszer? trükk nyomán keletkeztek: Kuball dupla lencsével, a kamera objektívje elé szerelt pohár segítségével filmezte le a házak homlokzatait és a forgalmat a düsseldorfi Corneliusstrassén, nem messze a m?termét?l. A pohár alja alkotta a második lencsét, amely eltorzítja a képi motívumokat. A Marcel Duchamp-ra történ? utalások szembeötl?ek, már a címben is felt?nnek. Ezen felül a formális képalkotás eszközeiben is fellelhet?k, amelyek kapcsolatba hozhatók Duchamp idézett f?m?vével, a Nagy Üveggel (1915-1923): az átlátszósággal, a tükröz?déssel, a széttöredezettséggel, valamint a hétköznapi eszközök felhasználásával. Tematikusan Kuball ezzel szemben más irányt követ. A Keresztül a Nagy Üvegen az intim tekintet számára készült. A zárt és tükröz? szekrény, amely félúton áll a tükör és az Engelbrecht-féle perspektívaszínház dobozainak hagyományát követ? kortárs kukucskálódobozok között, kifordítja az érzékelés megszokásait. A voyeurködésre utaló elvárásokkal szemben, amelyek két kukucskálólyukon keresztül egy hálószobabútorba vetett pillantás esetén óhatatlanul felmerülnek, itt nem derül fény semmilyen sötét, rejtegetett titokra, amely, hasonlóan Duchamp másik f?m?véhez, az Étant donnés-hoz (Adva van, 1946-1968) a néz?t az emberi lélek kevéssé mély tájaira vezeti. Ehelyett a néz? csöndes optikai szenzáció részese lesz: a nagyvárosi mozgás és dinamika sosem látott kristályszer? képei villannak ki a sötétb?l. A városi táj bels?ben megjelen? elidegenített képeivel szemben a közeledéskor és eltávolodáskor a néz? saját mozgó tükörképe áll. Az installációt 1999-ben a Galerie Konrad Fischerben mutatták be, ahol a m?vet egy lépcs?feljárónál helyezték el. A néz? a lépcs?n lefelé haladva önmagát figyelhette meg a tükrös szekrény ajtajaiban - további utalásként Duchamp-ra.