Markus Raetz

1941-ben született, Bernben él.

Irodalom: Markus Raetz - Nothing is Lighter than Light. Kiállítás katalógus. Museum der Moderne, Salzburg, 2007.

raetz
Nyúltükör, 1988
vasdrót, tükör, festett fa, 21,5×60x20 cm.
Francesco Conti Gy?jtemény (Chêne Bougeries)

A néz? helyzete dönt? jelent?ség? a dolgok megjelenésében. A különböz? pozíciók differenciált képeket eredményeznek, olyan részletek és dolgok tárulhatnak fel, amelyek más szemszögb?l rejtve maradnak. Markus Raetz m?vei a vizuális érzékelést, a látás és a gondolkodás folyamatát a világ individuális, semmiképp sem általános érvény? elsajátításaként reflektálják. Kihívást intéznek a néz?höz, hogy helyezkedjen bele a kutató szemlélésbe, vegyen fel különböz? perspektívákat. A Nyúltükör cím? m?ben egy kartonoszlopon álló, szürkére lakkozott falapon egy nyúl drótból megformált körvonala látható, amely a vele szemben álló ovális tükör felé fordul. A tükörkép azonban a várt képpel szemben egy kalapos embert mutat - utalás Joseph Beuysra. A nyúl köztudottan Beuys szimbolikus állata, amely m?vészi mitológiájában megjelenítheti a szellemet vagy a testet, a kozmoszt vagy a földet. A hold állataként kapcsolatba állítható a termékenységgel, a menstruációval, az újjászületéssel és az intuícióval - ezzel az asszonyival, a n?vel. A m?vész és nyúl, ember és állat tükörkép formájában történ? találkozásakor a tükör eloldódik tisztán optikai-tényszer? funkciójától, a dolgok felszínének visszaadásától. Használata szimbolikus, a megismerés eszközévé válik, amely a bels? én, ebben az esetben az alter ego arcait leplezi le.