Lendvai Ádám

1974-ben született, Budapesten él

www.interactivity.eu

lendvai2

Id?nyomat (Time Print), 2007

Videóinstalláció

lendvai

A film képkockái id?ben sorakoznak egymás után, melyeket az életünk id?szemléletének megfelel?en vetítünk le. Ha az id?t is a tér dimenzióihoz hasonlónak képzeljük el, akkor szabadon mozoghatunk id?ben is. Ha mindezt egy film esetében tesszük és az id?ben egymást követ? 2 dimenziós filmkockákat az id? - mint 3. dimenzió - irányába egymás mögé helyezzük, akkor a filmb?l egy téglatest jön létre. Ennek a téglatestnek a felénk néz? metszetei a film képkockái. Ha azonban az eredeti képkockák síkjára mer?legesen metszük el a téglatestet, akkor olyan képkockákat kapunk, melyeken az id? látható. A képkockák bal oldalán a történet eleje, a jobb oldalán a történet vége, közöttük pedig a történet valamennyi pillanatának lenyomata jelenik meg. Hasonló képeket már a korai réskamerákkal is készítettek, melyek els?sorban az id?beli folyamatok vizuális ábrázolására koncentráltak. Az id?nyomat m? egy videó installáció amelyben különböz? hangszereken játszó szerepl?ket mutató film felvételének helyszínére érkezünk. A falakra vetítve látható az ezen a helyszínen felvett film, valamint a film id?ben létrejött lenyomata. Am?ben hangsúlyos a zene (mint id?beli folyamat) és a zenei kotta (az id?beli hangok térbeli képe), amelyet a zenészek lejátszanak. Az id?nyomat az id?ben elhangzó zene idejét fordítja vissza térbeli képpé, így az id?nyomaton a kotta és az abban kódolt szavak t?nnek fel.