Kolozsvári Csenge

1983-ban Baján született, Budapesten él

holon2

Holonok
interaktív installáció. 21 db lézervágott, alumínium gömb, átmér?: 30 cm, elektronika

Az installációm?ködéseArthurKoestler teóriáján alapul,melyben a világ holarchikus rendez?elvét írja le. Eszerint a holonok olyan önálló individuumok, melyek ugyanakkor egy rendszer részei is. Ez a jelenség minden léptékben, szervez?dési szinten megfigyelhet? az atomoktól az emberi társadalmakon át a kozmikus rendszerekig. Az installáció 21 alumínium gömbb?l áll, melyek tapintásérzékel?vel vannak ellátva. Az érintés az elektronikának köszönhet?en két irányba küld jelet az objektumokon belül; a fényforrásnak és a hangforrásnak. Minden gömbb?l más, eltér? magasságon kiénekelt, monoton emberi hang szólal meg. A tárgyak felületén lézervágással kialakított, a hang paramétereinek megfelel? grafikus perforáció látható, mely fény formájában továbbítja a hangokban rögzített információt. Ezek a paraméterek az énekl?k személyes adottságaiból következnek, hangmagasságuk pedig kijelöli a gömbök vertikális elhelyezkedését. Ett?l eltekintve a Holonok nem rendez?dnek térbeli mintázatokba. A cél olyan szituáció megalkotása, mely lehet?vé teszi a bolyongást, a keresés jelenségének megtapasztalását. Aküls? megjelenés a gömbök egyedisége révén - hiszen minden hanghoz más minta tartozik - utal a bels? tartalomra és hatással van a befogadók személyes választásaira. Az audio és a vizuális jelenségek párhuzamosan m?ködnek körülbelül 20 másodpercig, majd fokozatosan megsz?nnek. Ez az id?intervallum elegend? ahhoz, hogy a különálló egységek polifon hangzása és fényjátéka kialakuljon, melynek nyomán egyfajta zenei improvizáció is keletkezik. Az installáció lényegi eleme maga az ember, aki döntéseinek köszönhet?en a rendszer részévé válhat mind szellemi, mind fizikai értelemben. Alátogatók által felélesztett, egymásra vetül?, hallható és látható harmóniák egyedi szövetet alkotnak, a látszólag egymástól különálló egységek kölcsönhatásba lépnek, összekapcsolódnak a minta, a fény és a hang által, melyek fizikai valójukban megfoghatatlan, mégis létez? jelenségek.