Douglas Gordon

1966-ban született, Glasgow-ban, Berlinben és New Yorkban él.

Irodalom: Douglas Gordon - Oú se trouvent les clefs?Kiállítási katalógus. Collection Yvon Lambert, Avignon, 2008.

douglasgordon
Forty One, 2007
Koponya 41 bekarcolt csillaggal, üveges állóvitrin, tükör, 175×35x35 cm.
A m?vész és a Galerie Yvon Lambert, Párizs tulajdona

Douglas Gordon m?ve sötét, morbid, önreferens. A m?vészi alkotás a saját test romboló metamorfózisainak lejegyzését és közszemlére tételét bontja ki. Gordon néhány éve koponyákat gy?jt, és minden életévéhez a megfelel? számú ötágú csillagot metszeti bele; ezekkel a koponyákkal újabb és újabb összefüggésekben találkozhatunk. A csillagforma használata arra a híres fotóra utal, amelyet Man Ray készített 1919-ben Marcel Duchamp-ról. Felülnézetben ábrázolja, ötágú csillag formájú tonzúrával, egyidej?leg nyilvánvalóan antiklerikális gesztusként. A katolikus egyház a tonzúrát mint a koponyának az égiekkel folytatott kommunikáció irányába történ? jelzésszer? megnyitását értelmezi. Gordon Forty One cím? m?vében egy koponya fekszik egy magas üvegtárló alján, rajta negyvenegy csillag formájú nyílás, és üres szemgödrökkel mered saját tükörképére. Ebben a képben aktiválódik a tükörben és vízben történ? megkett?z?dés motívum-összefüggése - a narcisztikus vágyak képe a saját énnel történ? összeolvadásról, de akár a tükör másik oldalára történ? átlépés lehetetlenségér?l is. Ha visszaemlékszünk Jean Cocteau Orpheusz cím? filmjének jelenetére, amelyben Jean Marais teste a tükörképére simul, talán világossá válik, hogy a tükörképpel bens?séges kapcsolatra lépni csak a halott anyag képes.